Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

17 oktober 2023 • Leestijd 2-3 minuten

Actueel

In een tijd van oorlogen

In een tijd van oorlogen, polarisatie, kortetermijndenken, winstbejag, het sluiten van de ogen voor wetenschappelijke bewijzen en het uitblijven van een collectieve reactie op de vernietiging van onze leefomgeving, is hoop wellicht niet het meest verstandige. We zien ijsbergen verschijnen en net als bij de Titanic blijven we kijken en praten in plaats van te handelen en van koers te veranderen. En we weten hoe het met de Titanic is afgelopen.

Juist nu lijkt er door alles wat aandacht vraagt geen tijd meer te zijn voor langetermijndenken, als die tijd er al was. De toekomst heeft namelijk nog geen stem, terwijl het hier en nu continu schreeuwt om aandacht. Daarbij kan nadenken over de toekomst elke dag weer met een dag uitgesteld worden, vandaag vraagt immers vaak om direct handelen en aandacht.

Problemen van de toekomst dienen zich pas later echt aan, een brand nu moet direct geblust worden. Maar doe dat 365 dagen achter elkaar en er is voor de toekomst weer een jaar verloren gegaan. Daarnaast vergt langetermijndenken structurele aandacht en niet één of twee dagen per jaar.

Alleen hoop is echter niet voldoende. We zullen écht anders moeten denken en doen om nieuwe perspectieven te zien, laat staan te verwezenlijken. Hiervoor is een confrontatie met de huidige manieren van denken en organiseren nodig, want zonder het door te hebben, zitten we vast in onze dominante logica. Een wijze van denken die allesbepalend is voor ons dagelijkse handelen en de keuzes die we maken.

We zullen de focus moeten verleggen naar de korte én de lange termijn. Hoge leercurves zijn nu, meer dan ooit, noodzakelijk voor de toekomst. Meer dan ooit is het vermogen om de toekomst te duiden en daar snel op te kunnen schakelen een voorwaarde om de toekomst vol vertrouwen tegemoet te zien. Het bouwen aan dit vermogen is de essentie van Return on Learning.

Return on Learning zorgt voor het fundament waar de toekomst van organisaties, zowel privaat als publiek, op wordt gebouwd. Waar sturen op het Bruto Nationaal Product en Return on Investment zorgt voor inzicht in en acties op de korte termijn, is Return on Learning de denkwijze en methode die de lange termijn waarborgt en stuurt op hoge leercurves op domeinen die een grote invloed op de toekomst hebben. Door hier gericht te leren en te experimenteren ontstaan inzichten en gaan deuren open die tot nu toe gesloten bleven. Bewust borgen van grote leercurves brengt de toekomst dichterbij.

Auteur: Rob Adams

Daag ons uit.
Stel een vraag.