Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

Leestijd 2-3 minuten

Steden

Kan mobiliteit de leefbaarheid in steden verhogen?

De tijd waarin we leven biedt de kans terug naar de tekentafel te gaan om leefbare steden te overdenken. We zijn als maatschappij blijkbaar op een missie om systemen zo efficiënt mogelijk te maken. Maar de vraag of die systemen ook echt bijdragen aan welzijn en ons levensgeluk, wordt volgens ons niet of onvoldoende gesteld.

In het huidige ontwerp staat de efficiëntie van het systeem en als afgeleide daarvan stadsplanning voor auto’s centraal. Het lijkt alsof steden zijn gemaakt voor auto’s, niet voor mensen. Het afgelopen decennium stond in het teken van smart cities. Technologie als doel in plaats van middel, met ook weer efficiëntie van het systeem als uitkomst.

Bewust of onbewust bekijken we mobiliteit met een efficiency bril. Dit ter discussie stellen is belangrijk om te vernieuwen.

Is het bijvoorbeeld geen raar uitgangspunt dat we kinderen opvoeden met het idee dat de straat voor auto’s is, in plaats van voor hen? De vraag stellen is het minste wat we kunnen doen.

Zo nemen auto’s in steden zeventig tot tachtig procent van de openbare ruimte in beslag. Alleen al in een stad als Eindhoven met 240.000 inwoners is meer dan 2 miljoen m2 beschikbaar voor het parkeren van auto’s, dat is bijna 9 m2 per bewoner. En dit is alleen parkeerruimte, nog geen weg waarop gereden wordt. Wat zou je met deze ruimte wel niet kunnen als deze beschikbaar zou komen? Wat zou je aan waarde kunnen toevoegen?

Anders kijken naar het huidige dominante systeem is volgens ons belangrijk voor de toekomst. Hoe gaan we onze steden inrichten voor kwaliteit van leven, klimaatstress en sociale connectiviteit? Welke rol kan mobiliteit spelen om mensen en wijken te verbinden in plaats van te verdelen? Hoe kunnen we vereenzaming voorkomen door wijken qua mobiliteit anders in te richten, wijken juist verbinden in plaats van scheiden?

Wij geloven dat steden ontworpen moeten worden met de focus op geluk en leefbaarheid in plaats van op technologie en efficiëntie. Uitgebreid onderzoek naar de belangrijkste parameters die het geluk in steden bepalen leverde veel inzicht op, waarna wij in 2017 Happy Citizen Design lanceerden. Wat zijn de bepalende parameters van de gelukkige stad? Hoe kan je sturen op en ontwikkelen voor geluk? Wij maakten een whitepaper over het Happy Citizen Design.

De wereld is gelukkig in beweging om de dominante manier van denken te doorbreken. Gratis openbaar vervoer in Luxemburg, in Parijs wordt de fiets steeds meer als primair vervoersmiddel omarmd, in Medellín wordt de stad ontwikkeld met de bewoner als uitgangspunt en in Barcelona wordt gewerkt aan superblokken, 9 woonblokken die tot 1 worden gemaakt waardoor er ruimte voor mens en groen ontstaat. Er gebeurt wereldwijd veel.

Vernieuwing van de inrichting van steden en de rol van mobiliteit hierin begint bij het uitdagen van de bestaande dominante logica. Welke nieuwe vragen ga jij stellen?

Auteur: Rob Adams

Download whitepaper Happy Citizen Design

Vul onderstaand formulier in en krijg direct toegang tot het whitepaper.

Whitepaper

Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.