Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

18 december 2023 • Leestijd 3-4 minuten

Actueel

Stel dat je naar de toekomst reist.

Stel dat je net als in de Film ‘Back tot he Future’ uit 1985 als Marty McFly een reis mag
maken naar de toekomst. Je zou dan ontdekken dat AI een IQ heeft van 500! Terwijl het
gemiddelde nu in Nederland rond een IQ van 100 ligt, zou je nu dan anders omgaan met
Ai en het maken van keuzes?

De voorspellingen zijn dat kunstmatige intelligentie (AI) mogelijk al over 10 jaar een IQ
van 500 bereiken en dit roept intrigerende vragen op over de keuzes die we vandaag de
dag maken. Het tempo van technologische vooruitgang is duizelingwekkend en het is
essentieel dat we nu al nadenken over de impact ervan op ons dagelijks leven, vooral op
het gebied van AI-opvoeding en digitale blootstelling aan kinderen.

De Toekomst van Intelligentie
Het huidige gemiddelde IQ in Nederland, rond de 100, dient als maatstaf voor
menselijke intelligentie. In een wereld waarin AI een IQ van 500 bereikt, overstijgt deze
kunstmatige intelligentie veruit het cognitieve vermogen van de gemiddelde mens. Dit
roept vragen op over de rol van menselijke intelligentie en de interactie tussen mens en
machine.

Ethiek en Besluitvorming
Een van de eerste overwegingen zou de ethiek achter de ontwikkeling en het gebruik
van dergelijke hoog-intelligente AI zijn. Hoe waarborgen we ethische besluitvorming, en
hoe voorkomen we onbedoelde gevolgen van superieure kunstmatige intelligentie? Het
is van essentieel belang om ethische richtlijnen vast te stellen die de ontwikkeling van
AI sturen en ervoor zorgen dat het in lijn is met menselijke waarden.

Impact op Onderwijs
De voorspelling van AI met een IQ van 500 impliceert dat traditionele
onderwijsmethoden mogelijk niet langer voldoende zijn om de volgende generatie voor
te bereiden. Het onderwijs moet evolueren om niet alleen technische vaardigheden,
maar ook kritisch denken, creativiteit en ethische overwegingen bij te brengen. Het doel
zou moeten zijn om mensen in staat te stellen om in harmonie met geavanceerde AI te
werken.

Digitalisering en Kinderen
Het tempo van technologische vooruitgang benadrukt de noodzaak om na te denken
over de digitale blootstelling aan kinderen. Met AI van dit kaliber in aantocht, moeten
ouders, opvoeders en beleidsmakers proactief digitale geletterdheid bevorderen. Het is
essentieel om kinderen voor te bereiden op een wereld waarin ze niet alleen
consumenten, maar ook mede de ontwerpers van technologie zijn.

Werkgelegenheid en Sociale Impact
Een AI met een IQ van 500 heeft ook implicaties voor de werkgelegenheid. De
automatisering van hoogwaardige cognitieve taken kan de aard van werk veranderen
en vraagt om een heroverweging van de vaardigheden die nodig zijn op de
arbeidsmarkt. Dit zou kunnen leiden tot een verschuiving in de waarde die we hechten
aan verschillende soorten werk en de behoefte aan levenslang leren benadrukken.

Conclusie: Een Evenwichtige Toekomst
In deze hypothetische toekomst is het van vitaal belang dat we een evenwicht vinden
tussen het omarmen van innovatie en het waarborgen van menselijke waarden. Ethiek,
onderwijs en digitale bewustwording worden cruciale pijlers om ervoor te zorgen dat
de opkomst van geavanceerde AI onze samenleving verrijkt in plaats van te
ondermijnen. Als Marty McFly zouden we getuige zijn van een cruciaal keerpunt in de
geschiedenis, waar onze keuzes vandaag de koers bepalen van een toekomst waar
menselijke en kunstmatige intelligentie op een zinvolle manier samenkomen.
Gun jezelf en je organisatie een trendreis naar de toekomst, zodat je vandaag de dag
andere keuzes maakt die toekomstbestendig zijn.

 

Auteur: Edwin Schenk

Daag ons uit.
Stel een vraag.