Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

Actueel.

Hedendaagse onderwerpen vragen om een hedendaagse blik. Six Fingers denkt na over actuele problemen en heeft haar eigen ideeën.

Alle thema's

20 juni 2024

De stille generatie

Auteur: Luuk Huijsmans
Met appeltaartjes en een bus slagroom onder de arm, op weg naar zorglocatie Zonnehof in Tilburg. Het is tijd voor een goed gesprek onder het genot van een bakkie met ‘de stille generatie’.

De stille generatie is geboren tussen 1928 en 1945. Vandaag de dag zijn zij dus tussen de 79 en 96 jaar oud. Zij zijn tijdens of net na de Tweede Wereld oorlog opgegroeid en maakten de moeizame wederopbouw van Nederland mee. Een periode waarin zij plichtsgetrouw deden wat nodig was. Er moest hard gewerkt worden om een toekomstbeeld op te bouwen.
Van luxe of geld hoefde men niet te spreken, en toch werd er niet gezeurd. In tegenstelling tot de stille generatie staat de Babyboomer generatie ook wel bekend als de protestgeneratie. Juist het contrast tussen de vreedzame en protesterende karakters van deze twee generaties leverde de naam ‘de stille generatie’ op.

Lees meer

16 mei 2024

Behoor jij tot de 2 procent?

Auteur: Rob Adams
Hoe ouder we worden, hoe minder ons brein in staat is nieuwe en innovatieve oplossingen te zien, laat staan deze te bedenken. Een opvallende studie waarin dit is aangetoond, is een onderzoek van George Land.

Hoe kun je de juiste creatieve engineers en wetenschappers selecteren die moeten werken aan baanbrekende innovaties? Het is een vraag die George Land bij de NASA in de jaren zestig van de vorige eeuw nogal bezighield.

Lees meer

18 april 2024

Waarom bestaat oordeelloos niet?

Auteur: Rob Adams
Oordeelloos. Een woord dat niet wordt herkend door Word. En Van Dale geeft als uitkomst ‘Geen resultaat voor oordeelloos. Het woord is verkeerd gespeld of het staat niet in het gratis woordenboek.’

Is het niet vreemd dat oordeel wel bestaat en oordeelloos niet? Alsof het vellen van een oordeel bestaansrecht heeft en oordeelloos verzamelen niet. Is niet het probleem dat situaties al met aannames, maatstaven en wat al niet meer beschouwd worden, waardoor cruciale inzichten niet gezien, gehoord en verzameld worden?

Lees meer

25 maart 2024

In gesprek met Gen Z

Auteur: Luuk Huismans
Je puberende dochter zit thuis op de bank en is aan het Facetimen met een van haar vriendinnen. Afko’s zoals “gemo” en “delulu is de solulu” vliegen je om de oren. Op dit moment voel je je waarschijnlijk ouder dan je bent. Je vraagt je dochter maar niet wat al die woorden betekenen, dat is immers gênant en ‘boomer’. Wij stelden een groep jonge Gen Z-ers alle vragen die jij aan de keukentafel niet gesteld krijgt.

Graag stellen wij Gen Z voor, ook wel de ‘iGeneration’ genoemd, geboren tussen 1997 en 2010. Nederland telt momenteel zo’n 3 miljoen Gen Z-ers die zich nu in hun studiejaren of het begin van hun werkende leven bevinden. Even een aantal kenmerken van generatie Z op een rijtje:

🛜 Staat bekend als ‘digital natives’ omdat zij zijn opgegroeid met het internet.
🏳️‍🌈 Is gewend aan- en omarmd meer diversiteit.
🌩️ staat bekend als een neerslachtige generatie, onder meer doordat zij zich zorgen maakt over het klimaat en goed ingelezen is in mentale gezondheidsproblemen.
☯️ Is opgegroeid in onzekere tijden en heeft daardoor meer behoefte aan stabiliteit, zowel sociaal als financieel.
✊Heeft zowel sociaal als politiek een sterke mening en laat deze meewegen in dagelijkse beslissingen.

Six Fingers is met een aantal Gen Z-ers het gesprek aangegaan om te achterhalen of zij zich herkennen in de stereotyperingen en aannames over hun generatie.

Lees meer

17 januari 2024

Actueel

Het overduidelijke belang van toekomstdenken

Auteur: Rob Adams
30 jaar geleden werd er vreemd opgekeken bij het idee dat in de toekomst iedereen een computernetwerk in huis zou hebben. Elektronisch zou kunnen mailen. Het idee van media-entertainment zonder je huis uit te gaan was helemaal bizar. En zie, we leven nu allen in die wereld.

Zomaar enkele toekomstvragen. Wordt Antarctica het grote geopolitieke probleem vanwege de toegang tot zeevoedsel, belangrijke mineralen, ertsen en energie? Hoe gaat AI ons werk veranderen en wat gaat dat doen met onze identiteit? Wat is de invloed van VR op sportbeleving en concerten, verandert de rol van stadions en podia?

Lees meer

18 december 2023

Actueel

Stel dat je naar de toekomst reist.

Auteur: Edwin Schenk
Stel dat je net als in de Film ‘Back tot he Future’ uit 1985 als Marty McFly een reis mag maken naar de toekomst. Je zou dan ontdekken dat AI een IQ heeft van 500! Terwijl het gemiddelde nu in Nederland rond een IQ van 100 ligt, zou je nu dan anders omgaan met Ai en het maken van keuzes?

De voorspellingen zijn dat kunstmatige intelligentie (AI) mogelijk al over 10 jaar een IQ van 500 bereiken en dit roept intrigerende vragen op over de keuzes die we vandaag de dag maken. Het tempo van technologische vooruitgang is duizelingwekkend en het is essentieel dat we nu al nadenken over de impact ervan op ons dagelijks leven, vooral op het gebied van AI-opvoeding en digitale blootstelling aan kinderen.

Lees meer

17 oktober 2023

Actueel

In een tijd van oorlogen

Auteur: Rob Adams
In een tijd van oorlogen, polarisatie, kortetermijndenken, winstbejag, het sluiten van de ogen voor wetenschappelijke bewijzen en het uitblijven van een collectieve reactie op de vernietiging van onze leefomgeving, is hoop wellicht niet het meest verstandige. We zien ijsbergen verschijnen en net als bij de Titanic blijven we kijken en praten in plaats van te handelen en van koers te veranderen. En we weten hoe het met de Titanic is afgelopen.

Juist nu lijkt er door alles wat aandacht vraagt geen tijd meer te zijn voor langetermijndenken, als die tijd er al was. De toekomst heeft namelijk nog geen stem, terwijl het hier en nu continu schreeuwt om aandacht. Daarbij kan nadenken over de toekomst elke dag weer met een dag uitgesteld worden, vandaag vraagt immers vaak om direct handelen en aandacht.

Lees meer

12 oktober 2023

Actueel

Ieder probleem is al eens opgelost

Auteur: Rob Adams
Ieder probleem is al eens opgelost. De oplossing in de ene sector kan van grote waarde zijn voor een andere sector.

Veel organisaties en overheden kijken continu in hun eigen sector. Dat is het traditionele benchmarking. Maar zij kennen dezelfde problemen en belemmeringen. En denken en werken volgens dezelfde dominante logica. Een belangrijke reden waarom veel vernieuwing in een sector van nieuwe toetreders komt.

Lees meer

2 oktober 2023

Actueel

Adaptief vermogen is cruciaal

Auteur: Rob Adams
Adaptief vermogen is cruciaal. Wij gaan als mens uit van een planbare en controleerbare wereld. Een gevaarlijke aanname zoals de chaostheorie aantoont.

De Amerikaanse wiskundige en meteoroloog Edward Lorenz werkte in 1961 op het Massachusetts Institute of Technology aan een computermodel. Het model was bedoeld om voorspellingen te doen over de atmosfeer en afgeleid daarvan het weer. Tijdens simulaties merkte hij steeds afwijkingen op en kwam hij erachter dat het model steeds andere uitkomsten gaf. Zijn eerste gedachte was vanzelfsprekend dat het computermodel dan wel niet zou kloppen, want als mens moeten we uiteindelijk toch alles kunnen verklaren. Maar hij stapte af van deze aanname.

Lees meer

3 september 2023

Actueel

Pas op voor gemiddeldes

Auteur: Rob Adams
Je kunt met je linkerbeen in water met een temperatuur van 1 graad staan en met je rechterbeen in water met een temperatuur van 73 graden. Dan heb je het gemiddeld best aangenaam, maar beide benen zullen afsterven.

De logica binnen organisaties, die wordt gevormd door het opzoeken van eensgezindheid, neigt naar gemiddeld denken. En dat is een groot gevaar. Het uit de weg gaan van discussies die afwijken van het gemiddelde denken kan de toekomst ernstig in gevaar brengen. Maar als mens gaan we conflicten nu eenmaal graag uit de weg, of stellen we deze iedere dag weer een dag uit.

Lees meer

24 juli 2023

Actueel

Van tijdperk Kennis naar tijdperk Intelligentie

Auteur: Rob Adams
We naderen een tijdperk waarin we van een tijd van kennis overgaan naar een tijd van intelligentie. Kennis is overal en wordt steeds makkelijker toegankelijk. Net als IT grote bedrijven ooit een voorsprong gaf, maar deze voorsprong door Moore’s Law werd ingehaald, zo zal dat zijn voor kennis.

Waar grote bedrijven nu een kennisvoorsprong hebben, zal deze door technologie (denk A.I.) snel verdwijnen. In transities die vragen om doorbraken vormt expertise eerder de barrière naar de toekomst. De focus bij overheden en bedrijven zal moeten verschuiven van de juiste antwoorden geven naar de juiste vragen stellen.

Lees meer

6 juli 2023

Actueel

Oproep aan de democratie

Auteur: Rob Adams
Het is duidelijk dat het bijna onmogelijk is langetermijnbeleid te voeren in een politiek tigpartijensyteem, waar strategische en persoonlijke belangen de boventoon voeren in de keuzes die worden gemaakt. Een duidelijk voorbeeld hiervan hebben we gisteravond kunnen zien bij het aftreden van het kabinet Rutte-IV. Kortetermijndenken voert de boventoon.

We zijn echter op een punt in onze geschiedenis beland waar we de problemen niet meer kunnen oplossen met de oude en bestaande manier van denken. We worstelen met grote toekomstvraagstukken. Of het nu gaat om klimaat, de ontwikkeling van steden, de manier waarop we bouwen, energie of het inrichten van onze veiligheid. Wegen die leiden naar nieuwe perspectieven zijn nodig. Hard nodig.

Lees meer

14 juni 2023

Actueel

Ooit leefden we in een grot

Auteur: Rob Adams
Zonder de vraag, de verwondering, blijft de toekomst gesloten. We leven echter in een tijd van antwoorden, niet in een tijd van vragen. Je ziet het elke dag. In de maatschappij waar politici elkaar bestrijden op basis van hun overtuigingen, landen elkaar bestrijden over dogma’s en gelovigen die elkaar bevechten vanwege hun interpretatie van God. En je ziet het in je omgeving. Docenten die kinderen onderwijzen in het correct geven van antwoorden, ouders die gek worden van de vraag waarom en organisaties die wat er ook gebeurt blijven geloven in hun dominante logica. 

Zonder de vraag, de verwondering, blijft de toekomst gesloten. We leven echter in een tijd van antwoorden, niet in een tijd van vragen. Je ziet het elke dag. In de maatschappij waar politici elkaar bestrijden op basis van hun overtuigingen, landen elkaar bestrijden over dogma’s en gelovigen die elkaar bevechten vanwege hun interpretatie van God. En je ziet het in je omgeving. Docenten die kinderen onderwijzen in het correct geven van antwoorden, ouders die gek worden van de vraag waarom en organisaties die wat er ook gebeurt blijven geloven in hun dominante logica.

Lees meer

Educatie

Hoe leren we in de toekomst?

Auteur: Rob Adams
Onderwijs is de sleutel tot een wereld met meer mogelijkheden en gelijke kansen voor iedereen. Six Fingers denkt mee over kwalitatief beter onderwijs en een effectiever educatiesysteem.

Leren gaat een grote verandering tegemoet. ChatGPT, digitalisering, op afstand leren. Slechts een paar ontwikkelingen die invloed hebben op de vormen van educatie in de toekomst. Ontwikkelingen die invloed hebben op het beroep van de leraar, die hier in mee zullen moeten gaan. Het is niet de enige invloed, want ook de wereld van werk verandert. Andere beroepen gaan ontstaan, dus ook de inhoud van opleiden gaat veranderen. Voeg daar een nieuwe digitaal opgroeiende doelgroep aan toe die anders denkt en werkt dan docenten en het is duidelijk: de meerdere schuivende plateaus zorgen voor een dilemmazone. Vasthouden aan en verbeteren van het bestaande systeem is niet de oplossing, de wereld van educatie moet vernieuwen.

Lees meer

Data

Hoe kunnen we de explosieve toename van data en technologie overzien?

Auteur: Rob Adams
Ongeveer 65 procent van de wereldbevolking (zo’n 5,6 miljard mensen) is verbonden met het internet en daarnaast zijn ook 30 miljard IoT devices in voortdurende verbinding met het internet. Ze creëerden in 2021 79 zetabytes aan data. En volgens voorspellingen zal in de komende drie jaar meer data geproduceerd worden dan in de afgelopen 30 jaar.

Een verbluffende snelle groei die primair wordt gedreven door digitale technologische innovatie door een handjevol Big Tech bedrijven, die de wereld als hun markt zien. Om hun doelen te realiseren maken ze gebruik van de meest geavanceerde beïnvloedingstechnologieën gebaseerd op data die ze krijgen. Zo maken ze van hun klanten hun product, in ruil voor ‘gratis’ dienstverlening.

Lees meer

Steden

Kan mobiliteit de leefbaarheid in steden verhogen?

Auteur: Rob Adams
De tijd waarin we leven biedt de kans terug naar de tekentafel te gaan om leefbare steden te overdenken. We zijn als maatschappij blijkbaar op een missie om systemen zo efficiënt mogelijk te maken. Maar de vraag of die systemen ook echt bijdragen aan welzijn en ons levensgeluk, wordt volgens ons niet of onvoldoende gesteld.

In het huidige ontwerp staat de efficiëntie van het systeem en als afgeleide daarvan stadsplanning voor auto’s centraal. Het lijkt alsof steden zijn gemaakt voor auto’s, niet voor mensen. Het afgelopen decennium stond in het teken van smart cities. Technologie als doel in plaats van middel, met ook weer efficiëntie van het systeem als uitkomst.

Bewust of onbewust bekijken we mobiliteit met een efficiency bril. Dit ter discussie stellen is belangrijk om te vernieuwen.

Lees meer

Voedsel

Hoe ziet de wereld van voedsel eruit in 2033?

Auteur: Rob Adams
Het belang van voedsel hoeft niet benadrukt te worden. Het is een noodzaak en tegelijkertijd ook een bron van genot en sociaal samenzijn.

Na de tweede wereldoorlog werd door veel landen gezegd ‘nooit meer honger.’ Het nastreven van dit idee heeft geleid tot een eenzijdige kijk op voedsel winnen en vergaande efficiëntie. Een groot gewin voor toen, maar als we dit perspectief niet veranderen een groot verlies voor de toekomst. Door een groeiende bevolking wereldwijd is steeds meer landbouwgrond nodig en vraagt de veestapel om steeds meer voedsel en water. En daar is nu juist steeds meer tekort aan.

Hoe veranderen we de voorkeur van consumenten? Welke nieuwe vormen van landbouw zijn denkbaar? Hoe ziet het landschap er over 10 jaar uit? Welke rol kan verpakking spelen in het verlengen van gebruik? Zijn nieuwe vormen van voedsel denkbaar?

Lees meer

Wonen

Hoe bouwen en wonen we in de toekomst?

Auteur: Rob Adams
De grenzen van het bouwsysteem zijn behoorlijk opgerekt. Inmiddels zijn er ruim 400.000 Nederlanders die een woning zoeken. En zijn er 5,8 miljoen huizen die gerenoveerd moeten worden. Een enorme opgave.

75 jaar lang heeft de bouwindustrie geïnvesteerd in beton en steen. Sneller, efficiënter en goedkoper bouwen was het motto. Wat dit betekende voor het welzijn en de wereld waarin we leven stond minder hoog op de agenda.

We moeten anders gaan denken en handelen om een doorbraak te vinden en huidige problemen op te lossen. Wij geloven dat het kan. Wij zijn optimisten. 17 jaar onderzoek naar oplossingen geeft ons de munitie om met betaalbare, duurzame en gezonde oplossingen te komen. Samen kunnen we versnellen met oog voor de wereld waarop wij en generaties na ons leven.

Lees meer

Nationaal Comité 4 en 5 mei

Hoe herdenken wij in de toekomst op 4 en 5 mei?

Auteur: Rob Adams
Hoe ziet de toekomst van 4 en 5 mei eruit? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat herdenken voor iedereen in Nederland waardevol blijft? En dat de lessen uit het verleden ook in de toekomst op het vizier blijven? Grote vragen zonder eenvoudige antwoorden.

Vrede en vrijheid zijn voor Nederlanders een gegeven. Maar vrede is een gemeenschappelijk project, waaraan iedereen een steentje aan kan en moet bijdragen.

Je zou denken dat we ons nog steeds bewust zijn van de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog. Toch is dat niet het geval. Uit onderzoek uit 2023 blijkt dat 23 procent van de jongeren geboren vanaf 1980 twijfelt aan de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook blijkt dat een derde tot meer dan de helft weinig van de genocide afweet. Schrikbarend, maar ook een feit. Wat doen we als maatschappij verkeerd als de geschiedenis verwatert?

Lees meer