Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

Generaties.

De manier waarop wij als individu naar de wereld kijken is grotendeels gevormd door de omgeving waarin wij zijn opgegroeid. Onze verschillen in opvattingen worden zichtbaar door generatiekloven, daarom is begrip hiervan zo belangrijk en het noodzaakt tot met een open blik oordeelloos leren van de overeenkomsten en verschillen. Begrip leidt tot een betere visie op de toekomst. Daarom voeren wij continu onderzoek uit naar de generaties.

Dat iedere generatie haar eigen wereldkijk heeft is geen nieuw fenomeen. Het is meteen ook iets wat ons, ongeacht onze generaties, verbindt. We leven allemaal op een andere manier dan onze ouders  en houden vast aan onze overtuigingen terwijl de wereld om ons heen veranderd. Als we jong zijn maken we dingen vaker voor het eerst mee, en onze reacties op deze gebeurtenissen vormen ons. Naarmate we ouder worden remt deze ontwikkeling af omdat onze indruk van de wereld en ons karakter grotendeels gevormd zijn.

De tijdsgeest waarin iedere generatie opgroeit wordt gekenmerkt door definiërende gebeurtenissen van die tijd en wordt aangeduid met een strakke begin- en einddatum. Als je onderzoek doet naar de begin- en einddata van een generatie kom je er snel achter dat veel bronnen hun eigen jaartallen hanteren. Dit bevestigt meteen maar weer dat een generatie en de daarmee gemoeide verschillen en overeenkomsten niet van de ene op de andere dag veranderen.

De harde scheidingslijn tussen generaties mag soms dus zeker met een korreltje zout genomen worden. Momenteel kent de maatschappij zes verschillende generaties: De stille generatie (1925 – 1945), Babyboomers (1946 – 1964), Gen X (1965 – 1980), Millennials (1981 – 1996), Gen Z (1997 – 2010), Gen Alpha (2010 – heden).

Het komende jaar gaan wij onderzoek doen onder iedere generatie en dit publiceren. Houd deze pagina dus in de gaten.

Gen Alpha (2010 - heden)

Gen Alpha (2010 - heden)

Generatie Alpha, geboren tussen 2010 en nu, groeit op in een wereld die volledig is ondergedompeld in technologie, connectiviteit en globalisering. Als digital natives zijn ze van jongs af aan vertrouwd met smartphones, tablets en social media, wat hun perceptie van de wereld en hun plaats daarin vormgeeft.

Lees verder
Gen Z (1997 - 2010)

Gen Z (1997 - 2010)

Gen Z, een generatie met een sterk gevoel voor eigen identiteit en zelfbewustzijn, heeft Netflix bingewatchen tot een kunst verheven en spreekt memes als een tweede taal. Ze dagen bestaande normen en verwachtingen uit en herdefiniëren deze met hun unieke kijk op de wereld en innovatieve manieren van interactie. Geboren tussen 1997 en 2010, zijn ze de eerste ‘digital natives’, volledig opgegroeid in een wereld gedomineerd door technologie, globalisering en sociale media.

Lees verder
Millenials (1981 - 1996)

Millenials (1981 - 1996)

Millennials, geboren tussen 1981 en 1996, zijn opgegroeid in een tijdperk van ongekende technologische vooruitgang, van de opkomst van mobiele telefoons tot de dominantie van sociale media. Ze zijn niet alleen technologisch vaardig, maar ook op zoek naar zingeving in het werk en sterk betrokken bij sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid.

Lees verder
Gen X (1965 – 1980)

Gen X (1965 – 1980)

Generatie X, geboren tussen 1965 en 1980, wordt vaak overschaduwd door de aandacht voor Millennials en Gen Z, maar zij zijn de meest omvangrijke groep en telt zo’n 4 miljoen Nederlanders. Ze waren de pioniers van de digitale revolutie en de moderne popcultuur en hebben een blijvende impact gehad op de samenleving door talloze sociale en economische veranderingen te bewerkstelligen.

Lees verder
Babyboomers (1946 – 1964)

Babyboomers (1946 – 1964)

In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog zag de wereld een opmerkelijke demografische verschuiving, de geboorte van de babyboomers. Deze generatie ,geboren tussen 1946 en 1964, staat bekend om hun idealisme, optimisme en drang naar verandering. Ze groeiden op in een tijdperk van sociale en culturele revoluties zoals de strijd voor burgerrechten en de anti-oorlogsbeweging. Voor velen van hen staat het streven naar vrijheid, gelijkheid en persoonlijke groei centraal in hun leven.

Lees verder
De stille generatie (1928 – 1945)

De stille generatie (1925 – 1945)

De stille generatie geboren tussen 1928 en 1945 blijft vaak een onderbelichte groep in een wereld waar de Millenials en Gen Z vaak het podium betreden. Zij zijn de generatie die in de tijd van de Tweede Wereldoorlog kind of tiener waren. Ze hebben een onmiskenbare invloed gehad op onze samenleving. 

Lees verder
Daag ons uit.
Stel een vraag.