Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

Herdenken.

Het verleden als inspiratie voor de toekomst. Six Fingers bevraagt de norm en waarde van herdenken en herinneringen en probeert er opnieuw vorm en betekenis aan te geven.

Alle thema's

Nationaal Comité 4 en 5 mei

Hoe herdenken wij in de toekomst op 4 en 5 mei?

Auteur: Rob Adams
Hoe ziet de toekomst van 4 en 5 mei eruit? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat herdenken voor iedereen in Nederland waardevol blijft? En dat de lessen uit het verleden ook in de toekomst op het vizier blijven? Grote vragen zonder eenvoudige antwoorden.

Vrede en vrijheid zijn voor Nederlanders een gegeven. Maar vrede is een gemeenschappelijk project, waaraan iedereen een steentje aan kan en moet bijdragen.

Je zou denken dat we ons nog steeds bewust zijn van de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog. Toch is dat niet het geval. Uit onderzoek uit 2023 blijkt dat 23 procent van de jongeren geboren vanaf 1980 twijfelt aan de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook blijkt dat een derde tot meer dan de helft weinig van de genocide afweet. Schrikbarend, maar ook een feit. Wat doen we als maatschappij verkeerd als de geschiedenis verwatert?

Lees meer

Herdenken

Oorlogsgravenstichting

Six Fingers staat met de Oorlogsgravenstichting voor een belangrijke uitdaging. Hoe kan de rol van de stichting toekomstbestendig blijven? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat herdenken voor iedereen in Nederland waardevol blijft? We concentreren ons op de impact van oorlog en op de vraag wat het betekent om in vrede samen te leven. Dat gaat namelijk niet zomaar: voor vrede moet hard gewerkt worden. Wat kunnen we doen om vrede te bewaren? Zo heeft bijvoorbeeld ons gedrag, onze opvoeding of onze politieke keuze veel invloed. Hoe klein onze rol in onze huidige samenleving soms misschien ook lijkt. Vrede is een gemeenschappelijk project, waaraan iedereen een steentje bijdraagt. De graven die de Oorlogsgravenstichting onderhoudt en de verhalen die zij verzamelt, zijn een waarschuwing voor onze generatie. Want als we vrede verwaarlozen, zijn oorlogsslachtoffers de prijs die we betalen.

De diensten die in dit project zijn toegepast, zijn systeemanalyse en visie en strategieontwikkeling.