Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

Wonen.

Nederland heeft een enorm woningtekort. Tegelijkertijd groeit de bevolking snel naar 20 miljoen. Six Fingers onderzoekt hoe we in de toekomst samen willen en kunnen wonen (en beperkt zich daarbij niet tot beton en stenen).

Alle thema's

Wonen

Hoe bouwen en wonen we in de toekomst?

Auteur: Rob Adams
De grenzen van het bouwsysteem zijn behoorlijk opgerekt. Inmiddels zijn er ruim 400.000 Nederlanders die een woning zoeken. En zijn er 5,8 miljoen huizen die gerenoveerd moeten worden. Een enorme opgave.

75 jaar lang heeft de bouwindustrie geïnvesteerd in beton en steen. Sneller, efficiënter en goedkoper bouwen was het motto. Wat dit betekende voor het welzijn en de wereld waarin we leven stond minder hoog op de agenda.

We moeten anders gaan denken en handelen om een doorbraak te vinden en huidige problemen op te lossen. Wij geloven dat het kan. Wij zijn optimisten. 17 jaar onderzoek naar oplossingen geeft ons de munitie om met betaalbare, duurzame en gezonde oplossingen te komen. Samen kunnen we versnellen met oog voor de wereld waarop wij en generaties na ons leven.

Lees meer

Wonen

Florius

Met Florius werken we al sinds 2011 nauw samen aan het openbreken van de hypotheekmarkt en ontwikkelen we concepten die passen bij de toekomst van wonen en leven. Florius daagt Six Fingers continu uit om nieuwe proposities te ontwikkelen die relevant en duurzaam zijn. Een goed voorbeeld is het project Vitalo’s: het ontwerpen van nieuwe woonvormen voor vitale ouderen. Met dit project hebben we de Dutch Design Week gehaald.

De diensten die in dit project zijn toegepast, zijn trendonderzoek, branchmarking en visie en strategieontwikkeling.

Wonen

Bouwmensen / Concreet Onderwijsproducten

Welke nieuwe opleidingen zijn nodig in 2030? De bouw verandert zowel qua proces als materialen die we gaan gebruiken. Dit vraagt om andere competenties. Welke nieuwe vormen van bouw gaan ontstaan? Welke materialen worden dominant? En welke competenties zijn noodzakelijk om deze verandering concreet vorm te geven? Samen met Bouwmensen ontwikkelen wij de opleiding van de toekomst. En met Concreet Onderwijsproducten de lesmaterialen die dan gebruikt gaan worden.

De diensten die in dit project zijn toegepast, zijn value innovation en systeemanalyse.

Wonen

Enexis

Enexis Netbeheer, een netbeheerder voor de distributie van elektriciteit en gas, wil zich continu verdiepen in hedendaagse veranderingen. Die hebben namelijk veel invloed op de rol die de netbeheerder in de energiesector vervult. Hoe gebruiken mensen nu energie? Hoe zal die behoefte in de toekomst veranderen? Niemand weet of in de toekomst energie nog steeds in handen van de grote energiebedrijven zal zijn. Wat gebeurt er als burgers zelf energie gaan opwekken? Of als we allemaal besluiten ineens heel duurzaam te leven? Welke rol vraagt dit van de netbeheerder? Vragen waar we samen antwoorden op ontwikkelen.

De diensten die in dit project zijn toegepast, zijn trendonderzoek, systeemanalyse en visie en strategieontwikkeling.